QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN KIỂM TRA

23-1-2015

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NHIỆM KỲ XVI (2014 – 2019)

Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam và những quy định về quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra tại chương V Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động TP.HCM và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-CĐ-ĐHQG ngày 20  tháng 06  năm 2014 về việc công nhận Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở Trường Đại học Bách khoa nhiệm kỳ XVI (2014 – 2019),

Nay Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường Đại học Bách khoa nhiệm kỳ XVI (2014 – 2019) nhất trí đề ra Quy chế làm việc như sau:

 I.    VỀ TỔ CHỨC

      1. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn Trường Đại học Bách khoa gồm 05 người do Ban chấp hành Công đoàn trường bầu ra và được Ban thường vụ Công đoàn ĐHQG TP.HCM công nhận. Nhiệm kỳ của UBKT theo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Công đoàn trường.

      2. Thành viên UBKT gồm những đồng chí có nhiệt tình, có nghiệp vụ và kinh nghiệm về công tác kiểm tra, trung thực, chí công, vô tư, có kiến thức về quản lý kinh tế, tài chính, pháp luật.

     3. Đầu mỗi năm học, Ủy ban kiểm tra xây dựng kế hoạch hoạt động và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch. Tại các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra tham dự và có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động theo kế hoạch của Ủy ban

 II.  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

  1. UBKT có trách nhiệm giúp Ban chấp hành tổ chức thực hiện 4 nhiệm vụ đã được quy định tại chương V Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết công tác của UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp.
  2. Thảo luận và quyết định kế hoạch, chương trình hoạt động của UBKT. Thực hiện quy chế, quy định về lề lối làm việc của UBKT.
  3. Chủ động tìm hiểu, phát hiện, tổ chức kiểm tra và kiến nghị xử lý kịp thời khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên Công đoàn có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn, nghị quyết, chỉ thị và các quy định khác của Công đoàn.
  4. Chủ động kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động khác có liên quan của Công đoàn.
  5. Giúp Ban Chấp hành Công đoàn giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn; tham gia với lãnh đạo Trường, các đơn vị thuộc Trường, nơi có đoàn viên Công đoàn đang làm việc để giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên công đoàn theo quy định của pháp luật. Những khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn, Ủy ban kiểm tra có nhiệm vụ giúp Ban Chấp hành tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước giải quyết theo Luật khiếu nại, tố cáo.
  6. Hoạt động theo quy chế và quy định do Ban Chấp hành công đoàn trường ĐHBK ban hành.
  7. Tổ chức tự bồi dưỡng, trao đổi công tác, nghiệp vụ công tác kiểm tra giữa các ủy viên trong Ủy ban kiểm tra Công đoàn Khoa Luật.

 III. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC ỦY VIÊN UBKT

  1. Chủ nhiệm UBKT là người đứng đầu của UBKT có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định, quy chế hoạt động và nhiệm vụ do Ban chấp hành phân công và là người thường trực UBKT làm việc tại văn phòng Ban chấp hành có nhiệm vụ:

          a. Tổ chức, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của UBKT. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác của UBKT đã được Ban chấp hành thông qua cụ thể hóa kế hoạch, chương trình công tác để phân công cho các thành viên của UBKT.

           b. Tiếp nhận lưu trữ, tổng hợp giải quyết các văn bản, tài liệu thuộc trách nhiệm, quyền hạn của UBKT. Nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên để vận dụng thực hiện nhiệm vụ của mình.

            c. Phát hành các văn bản, tài liệu thuộc thẩm quyền của UBKT.

            d. Quan hệ với Ban thường vụ, Ban chấp hành và các bộ phận có liên quan đến công tác kiểm tra để làm tốt công tác được giao.

            e. Chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp của UBKT. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của UBKT theo kỳ họp của Ban chấp hành.

            f. Báo cáo định kỳ lên cấp trên.

      2. Đối với ủy viên UBKT

           -   Ủy viên UBKT đảm nhiệm một số công việc kiểm tra cụ thể. Khi cần thiết Chủ nhiệm UBKT ủy quyền tổ chức, chủ trì một số cuộc kiểm tra.

            -   Tham gia các đoàn kiểm tra định kỳ các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.

           -   Tham gia các buổi họp của Ban chấp hành Công đoàn trường, coi đây là các buổi kiểm tra, giám sát Ban chấp hành Công đoàn trường thực hiện đúng điều lệ.

 IV.  CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA UBKT

      1. Ủy ban kiểm tra Công đoàn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Công đoàn.

      2. Mọi thành viên của UBKT thực hiện quyền dân chủ. Thảo luận và quyết định các công việc của UBKT.

     3. Quyết định của UBKT theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, các ý kiến khác được quyền bảo lưu và báo cáo cho Ban chấp hành cùng cấp hoặc UBKT cấp trên giải quyết vào phiên họp gần nhất. Trong khi chờ giải quyết, mọi thành viên phải thực hiện nghiêm chỉnh quyết định đã được thông qua.

Mọi thành viên của UBKT đảm nhận các nhiệm vụ được phân công phải chịu trách nhiệm trước tập thể UBKT và Chủ nhiệm UBKT. Các thành viên có trách nhiệm báo cáo kịp thời, đầy đủ kết quả công việc mà mình được phân công.

     4. Chế độ sinh hoạt: Cuộc họp thường kỳ của UBKT theo lịch của cuộc họp Ban chấp hành Công đoàn trường. Nếu có họp đột xuất thì UBKT phải báo cáo lại cho Ban chấp hành ở cuộc họp gần nhất.

 V.   ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

      1. Mọi thành viên của UBKT có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh quy chế này.

      2. Chủ nhiệm UBKT chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế này.

      3. Việc sửa đổi, bổ sung quy chế chỉ có tập thể UBKT mới có quyền quyết định.

Quy chế này đã được thông qua tại cuộc họp của UBKT ngày 30.06.2014

 

                                                                                     TM. ỦY BAN KIỂM TRA CĐ TRƯỜNG ĐHBK

                                                                                                                                          CHỦ NHIỆM

  

                                                                                                                                     Hoàng Xuân Tùng

HOẠT ĐỘNG

Giải việt dã truyền thống Bách Khoa năm 2016

Chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12, tiến đến chào mừng kỷ niệm 60 năm Phú Thọ - Bách Khoa, Công đoàn trường ĐH Bách khoa tổ chức Giải Việt dã truyền thống năm 2016

Xem tiếp
Hội thao CBVC Trường ĐH Bách khoa - 2016

Sáng ngày 26/3/2016, tại khu vực sân B2 trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG – HCM đã diễn ra lễ khai mạc hội thao dành cho cán bộ viên chức (CBVC) năm 2016 do Công đoàn trường tổ chức. Đối tượng tham gia hội thao là toàn thể CBVC trường, là Đoàn viên Công đoàn hoặc có hợp đồng làm việc thời hạn ký từ 6 tháng trở lên.

Xem tiếp
Thi đấu bóng đá giao hữu giữa ĐHBK và ĐH Đồng Tháp

Tại Sân bóng đá ĐHBK, hai đội bóng đá là CBVC, giảng viên của hai trường ĐHBK và ĐH Đồng Tháp đã có một trận đấu giao hữu đầy sôi nổi và hấp dẫn vào ngày 13/03/2016.

Xem tiếp

Tin khác:
Không có thông tin
Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập công đoàn trường ĐH Bách Khoa

Sáng 15/11 tại Hội trường B4, Trường ĐH Bách Khoa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công đoàn trường (21/11/1976 - 21/11/2016).

Xem tiếp
Trao giải liên hoan văn nghệ công đoàn trường ĐHBK

Khép lại hai ngày trình diễn với với nhiều cung bậc cảm xúc, Liên hoan văn nghệ công đoàn trường ĐH Bách Khoa đã tìm ra những giọng ca và tiết mục xuất sắc nhất để trao giải vào tối ngày 19/10.

Xem tiếp
Khai mạc liên hoan văn nghệ chào mừng 40 năm ngày thành lập CĐ Trường

Chiều 18/10 tại HT B4, ĐH Bách Khoa đã chính thức khai mạc chương trình liên hoan văn nghệ, đây là sự kiện nằm trong chuỗi chương trình  chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Công đoàn Trường ĐH Bách Khoa (21/11/1976 – 21/11/2016).

Xem tiếp

Tin khác:
ĐH Bách Khoa tổ chức tham quan nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Nhân dịp chào mừng 107 năm ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3/2017 và 1977 năm ngày Khởi nghĩa hai Bà Trưng, Ban Nữ Công trường đã tổ chức 

Xem tiếp
250 phần quà cho học sinh Sóc Giếng, Bình Phước

Ngày 14/01 vừa qua, Công đoàn trường Đại học Bách Khoa đã có chuyến từ thiện tại ấp Sóc Giếng, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Xem tiếp
Công tác từ thiện tết 2016

Công đoàn trường kêu gọi Banh lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Công đoàn bộ phận...

Xem tiếp

Tin khác: